Zdravlje je kao i život lično bogatstvo. Kako će čovek njime raspolagati zavisi samo od njegove želje, znanja i umeća. Zdravlje stičemo zajedno sa životom, kao nešto što nam nužno pripada i ne razmišljamo o njemu dok ga ne izgubimo. Svaki čovek, birajući ovaj ili onaj način života, ishrane, fizičke aktivnosti, psihičkog stanja, sam odredjuje svoj životni vek i zdravstveno stanje.

Lepi smo kad smo zdravi,sve ostalo što utiče na naše mentalno i fizičko zdravlje dopridonosi tom da smo svaki dan nezadovoljniji i nesretniji a samim tim i manje lepi.Dobro zdravlje donosi i osvježava nas da jednostavno sijmo,da naš glas bude ugodan svima koji ga čuju,zdravlje nam daje iskru u oku i proleće u našim koracima dok kročimo u budućnost.